Prosím pozor: Prohlížíte si neaktualizovanou archivní podobu stránek.
Pro aktuální informace navštivte www.jakubzahradnik.com

PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH SBORŮ PRAHY 5 v r. 2005

V obvodu Prahy 5 je velké množství škol všech stupňů a zaměření a na řadě z nich fungují pěvecké sbory. Někde déle – například na FZŠ V Remízku už dvanáctým rokem, někde kratší dobu, ale všude tato činnost dodává místu a prostředí, kde ji rozvíjejí, punc radosti z tvoření a radosti z rozdávání. Přehlídka školních sborů Prahy 5 se letos koná poprvé s cílem přivést sbory k sobě a současně je představit v repertoárové mnohotvárnosti jejich nejbližšímu publiku – obyvatelům Prahy 5.


FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V REMÍZKU 919


Fakultní základní škola Barrandov II, V Remízku 919, v jejíchž prostorách přehlídka dětských a školních sborů Prahy 5 probíhá, funguje již dvanáct let. Od školního roku 2004/05, kdy v jejím rámci došlo ke sloučení dvou základních škol, má více než tisíc žáků a patří tak k největším školám na zdejším sídlišti. Škola je zaměřena na jazyky, estetickou výchovu a divadlo, sport a informatiku, avšak vychází vstříc i speciálním výchovným požadavkům – v současné době například na prvním stupni fungují dvě křesťanské třídy. Žáci FZŠ V Remízku se každoročně – úspěšně – zúčastňují sportovního Poháru pražských škol „Poprask“ a jazykových olympiád. Pro výuku i zájmové aktivity je k dispozici knihovna, vlastní divadelní sál, grafická dílna s lisem, sochařská dílna, keramická dílna s vlastní pecí a tři počítačové učebny. Samozřejmostí je internetové připojení. Ke škole patří sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickým oválem a tenisovými kurty, vedle tělocvičen disponuje škola rovněž posilovnou a saunou. Pohybová výchova a tanec se vyučují v zrcadlovém sále, o přestávkách mohou žáci školy hrát stolní tenis nebo relaxovat v atriu či na terasách vybavených k tomu účelu nábytkem a pergolami. Posilovna, kurty, sauna a stolní tenis jsou přístupné i veřejnosti, stejně jako dva skleníky s venkovními i pokojovými rostlinami. Ve škole funguje klub, v jehož rámci jsou každoročně otevírány zábavné, umělecké, sportovní a vzdělávací kroužky. Aktivní je tu také Klub mladých diváků (v roce 2004/05 měli jeho členové možnost navštívit čtyři představení vybraných pražských divadel) a hudební soubor Pegas. www.fzsbarr.cz


PEGAS


Soubor Pegas začínal jako pěvecký kroužek ve stejném roce, kdy byla otevřena škola, na níž dodnes působí – Fakultní základní škola V Remízku na Barrandově. Pod vedením svého sbormistra Jaroslava Semoráda se rozrostl tak, že dnes má v plném obsazení kolem padesáti členů. Název si soubor zvolil podle sochy Pegase, kterou můžete vidět před školou a pod níž měl své první veřejné vystoupení. Dodnes Pegas vystupuje především na škole – mívá čtyři koncerty ročně, ale představil se také už na soutěžích (mj. Smíchovský klíč), přehlídkách (Rolničkové svátky písní, Schola Pragensis aj.), na různých koncertech – například na Evropských dnech hudby na Staroměstském náměstí, ve Smetanově síni Obecního domu, na Pražském hradě a v Lánech – a natáčel i ve studiu (v současné době má dvě vlastní CD). Soubor funguje zároveň i pod hlavičkou Soukromé základní umělecké školy Music Art, která má jednu ze svých poboček na FZŠ V Remízku, a jeho „sourozencem“ je také skupina Nástroje, ve které působí někteří z bývalých členů Pegasu. Pegas si postupem času našel svou repertoárovou platformu ve vlastních, do folku stylizovaných úpravách českých i cizích lidových písní. Sbor jezdí každoročně na pěvecké soustředění. Nejnověji má za sebou účinkování na mezinárodním hudebním festivalu v Budapešti a chystá se na další vystoupení v příštím škoním roce. www.fzsbarr.cz/nove/aktivity/pegas/pegas.htm


VEVERKY


Sbor působí tři roky při Mateřské škole Jarmily Kurandové, jeho členy jsou ale i děti z jiných mateřských škol na Barrandově. Vystupuje pravidelně na festivalu mateřských škol Pražská Mateřinka, znají jej i návštěvníci vánočních trhů u Zlatého Anděla a vánočních koncertů v Národním muzeu (Zpívání na schodech), představil se rovněž při oslavách Svátků jara na Staroměstském náměstí. V roce 2004 se Veverky zúčastnily přehlídky pěveckých souborů na terasách Kongresového centra. Děti se scházejí pod vedením Miluše Veverkové a Míši Kovářové jednou týdně a každý rok jezdí na soustředění na Monínec a do Albrechtic v Jizerských horách. Sbor má čtrnáct členů a pestrý repertoár, ve kterém jsou písně pro všechna roční období a také pro významné dny a události roku jako vánoce, velikonoce, svátek maminek, svátek dětí atd.


HUDEBNÍ SOUBOR 4. TŘÍDY ZÁKLADNÍ WALDORFSKÉ ŠKOLY


Zpěv a muzicírování patří na waldorfské škole k denním aktivitám žáků. Děti z Hudebního souboru 4. třídy Základní waldorfské školy se takto společně věnují hudbě od první třídy současně s dalšími uměleckými činnostmi jako divadlo nebo recitace a průběžně připravují rozmanité projekty, s nimiž pak vystupují při různých příležitostech především v rámci školy. Reprezentují svou školu ale i navenek, kdykoliv se k tomu naskytne příhodná situace. Děti vedle zpěvu hrají povinně na pentatonickou flétnu a na další hudební nástroje podle vlastního výběru a pod vedením Heleny Doležalové, která třídu převzala v druhém ročníku, se vypracovaly natolik, že nacvičují až čtyřhlasé skladby. Východiskem repertoáru souboru jsou lidové písně, děti ale studují i středověkou hudbu a spolu se svou pedagožkou vytvářejí i původní vokálně-instrumentální repertoár.


KOMORNÍ SBOR ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA


Komorní sbor Základní umělecké školy Štefánikova je malý soubor, složený ze žáků školy, kteří již několik let navštěvují hodiny sólového zpěvu ve třídě Dany Langerové. Sbor vystupuje především na školních akcích, ale reprezentuje školu i navenek, v Praze i mimo hlavní město, na koncertech k různým svátkům roku a na jiných příležitostných vystoupeních. Práce ve sboru poskytuje jeho členům prostor pro tvořivé plnění učebních úkolů a současně je i výzvou – například k hledání spolupráce se současnými skladateli. Vzhledem k věkové kategorii členů se sbor snaží studovat takovou hudbu, která je s to bezprostředně oslovit mladou duši. Svůj repertoár sbor volí tak, aby se v něm jeho členové mohli uplatnit také sólově, aby dostali prostor i kolegové-instrumentalisté a aby představil hudbu vždy něčím „nevšední“ – v Pásmu národních písní od Karla Háby doprovázejí zpěváky čtyři kolegové-houslisté, Tři latinské písně s doprovodem tří zobcových fléten jsou „bonbónkem“ ze středověku.


PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA CHRISTIANA DOPPLERA


Sbor založila na podzim 2004 Jaroslava Halamová, která na gymnáziu učí hudební výchovu. V plném počtu má sbor kolem čtyřiceti členů a na to, že funguje poměrně krátce, má za sebou už celou řadu veřejných aktivit. Vystupuje na školních akcích, ale představil se už i v pražské Lucerně nebo na slavnostním koncertě pořádaném Českou akademií věd. Sbor spolupracuje rovněž s pěveckým sborem II. Základní umělecké školy v Příbrami, s nímž se zúčastnil i natáčení pro Českou televizi. Hlavní motivací pro práci ve sboru je pro všechny jeho členy radost ze společného zpívání. Sbor studuje především spirituály a lidové písně v různých úpravách, neméně rád má ale také muzikálové a populární písně. Zpěv kombinuje i s pohybem a s doprovodem hudebních nástrojů.


Z-BAND


Smíšený komorní sbor Z-Band má v plném počtu kolem dvaceti členů, jimiž jsou žáci, studenti a absolventi gymnázia Na Zatlance. Od svého prvního vystoupení účinkoval sbor již na mnoha koncertech a zúčastnil se řady soutěží – často s velmi dobrými výsledky. Sbor založila v roce 2002 Kamila Zogatová, která ve školním roce 2004/05 předala jeho vedení absolventu pražské HAMU Josefu Kučerovi. S novým sbormistrem sbor pracuje i na náročnějším repertoáru a usiluje o další zvyšování své interpretační úrovně. Vždycky by si ale chtěl zachovat základní motivaci, která je živným roztokem sborového zpěvu – radost ze zpívání, která ho provází od jeho počátků, lásku hudbě a vědomí, že svou činností chce přinášet potěšení těm, kdo si ho přicházejí poslechnout.


GIPSY CHIPSY


Soubor vznikl na Základní škole Grafická 13 teprve před měsícem, ale radost z muzicírování a chuť bavit sebe i druhé mu dodává tolik energie, že už s úspěchem vystupuje na veřejnosti. Poprvé se představil koncem května na školním jarmarku, do konce školního roku chystá ještě několik dalších vystoupení v rámci školních akcí a má už i pozvání k účasti na romském bálu. Podle počtu zpěváků má soubor proměnlivé obsazení, stálými členy jsou dva hráči na bicí, kytarista a klávesista. Na basovou kytaru se souborem hraje jeho vedoucí Jaromír Hůla. Spolu s hudebním souborem Gipsy Chipsy vystupuje většinou i taneční soubor, rovněž sestavený z žáků školy.


Wanda Dobrovská