Prosím pozor: Prohlížíte si neaktualizovanou archivní podobu stránek.
Pro aktuální informace navštivte www.jakubzahradnik.com

PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH SBORŮ PRAHY 5 v r. 2006

Nápad představit veřejnosti hudební tělesa – především pěvecké sbory, ale také vokálně-instrumentální soubory – působící při různých školách v Praze 5, uzrál před rokem a ukázal se velmi nosný. Ukázalo se především, že na mnoha místech Prahy 5 funguje hudba jako bytostná potřeba předškolních dětí, školáků i studentů středních škol, které ji s radostí a plným nasazením aktivně provozují, a že školní sbory a soubory jsou úrodnou půdou pro vlastní kreativitu jejich sbormistrů, kapelníků i členů. Po loňském prvním ročníku se letos koná Přehlídka školních sborů Prahy 5 podruhé se stejným cílem jako před rokem – představit soubory, které svou činností zúrodňují kulturní podhoubí života městské části Prahy 5, jejich nejbližšímu publiku – obyvatelům této rozsáhlé pražské čtvrti.


FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V REMÍZKU


Fakultní základní škola Barrandov II, V Remízku 919, v jejíchž prostorách letos přehlídka dětských a školních sborů Prahy 5 opět probíhá, funguje již třináct let. Od školního roku 2004/05, kdy v jejím rámci došlo ke sloučení dvou základních škol, má více než tisíc žáků a patří tak k největším školám na zdejším sídlišti. Škola je zaměřena na jazyky, estetickou výchovu a divadlo, sport a informatiku, avšak vychází vstříc i speciálním výchovným požadavkům – každý rok otevírá jednu křesťanskou třídu (při dostatečném počtu žáků), od školního roku 2006/07 chystá otevření přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky, na druhém stupni nabízí třídu s rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Žáci FZŠ V Remízku se každoročně – úspěšně – zúčastňují sportovního Poháru pražských škol „Poprask“ a jazykových olympiád. Pro výuku i zájmové aktivity je k dispozici knihovna, vlastní divadelní sál, grafická dílna s lisem, sochařská dílna, keramická dílna s vlastní pecí a tři počítačové učebny. Samozřejmostí je internetové připojení. Ke škole patří sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickým oválem a tenisovými kurty, vedle tělocvičen disponuje škola rovněž posilovnou a saunou. Pohybová výchova a tanec se vyučují v zrcadlovém sále, o přestávkách mohou žáci školy hrát stolní tenis nebo relaxovat v atriu či na terasách vybavených k tomu účelu pergolami a nábytkem. Posilovnu, kurty, saunu a stolní tenis mohou využívat i zájemci z řad veřejnosti, veřejně přístupné jsou rovněž dva skleníky s venkovními i pokojovými rostlinami. Ve škole funguje klub, v jehož rámci jsou každoročně otevírány zábavné, umělecké, sportovní a vzdělávací kroužky. Aktivní je tu také Klub mladých diváků (v roce 2005/06 měli jeho členové možnost navštívit 4 představení vybraných pražských divadel) a hudební soubor Pegas.

www.fzsbarr.cz


PEGAS


Hudebně-pěvecký soubor Pegas působí od roku 1992, kdy ho při Fakultní základní škole V Remízku založil Jaroslav Semorád, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím a sbormistrem. Členy souboru jsou děti různého stáří – od prvňáčků až po žáky nejvyšších tříd a věrni mu zůstávají i mnozí absolventi školy. Repertoár souboru je pestrý, zaměřený na rekreační a zábavnou funkci hudby, jeho základem jsou české a moravské lidové písně, dále písně irské, skotské, francouzské i jiné a vlastní úpravy folkových písní. Svému souboru „na tělo“ šije původní skladby i Jaroslav Semorád. V trochu jiné podobě se soubor čas od času představuje společně s folkrockovou skupinou Nástroje, ve které hrají i někteří z jeho bývalých členů. A konečně – vzhledem k tomu, že Pegas funguje zároveň i pod hlavičkou Soukromé základní umělecké školy Music Art – se soubor čas od času podílí i na náročnějších hudebních programech. Spolupracuje se Smíchovskou komorní filharmonií a účinkoval už i ve Smetanově síni Obecního domu a v Rudolfinu. Nejnověji vystoupila obě tělesa v polovině června s mozartovským programem na závěrečném koncertu ZUŠ Štefánikova v Lichtenštejnském paláci. Soubor se pravidelně zúčastňuje soutěží (Smíchovský klíč) a přehlídek (Rolničkové svátky písní), představil se na „prezidentských“ koncertech na Pražském hradě a v Lánech, účinkoval na mezinárodním hudebním festivalu v Budapešti a v prosinci 2005 jako součást Velkého sboru a orchestru Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska vystoupil na velkolepém vánočním koncertě v brněnském Bobycentru. Pegas natočil tři vlastní CD, pravidelně koncertuje v divadelním sále a v atriu zdejší školy a jeho adventní koncerty a koncerty na závěr školního roku se už staly součástí kulturní tradice sídliště Barrandov.

www.pegas.unas.cz


VEVERKY


Pěvecký sbor při Mateřské škole Jarmily Kurandové založila v roce 2002 Miloslava Veverková, která ho spolu s Míšou Kovářovou také vede. Ve sboru se děti, které do něho přicházejí i z jiných mateřských škol, učí nejen různým písním, ale také tancům a pohybovým hrám. Veverky se pravidelně představují na festivalu mateřských škol Pražská Mateřinka a jsou zvány k vystoupení na koncertech k různým příležitostem. Podle nich současně i vybírají a směrují svůj repertoár, který bývá sestaven vždy s ohledem na dané období (Vánoce, Velikonoce) nebo událost (svátky, oslavy apod.). Pro letošní přehlídku sborů Prahy 5 si Veverky připravily pásmo písní o zvířátkách.


MODRÁSCI


Každý rok pořádá Mateřská škola Lohniského 830 „Velkou zahradní slavnost“, na které se loučí s dětmi, které opouštějí školku a po prázdninách nastupují do základní školy. Děti v nejstarší třídě si říkají Modrásci a pod vedením Ivany Svobodové se na slavnosti vždycky představují a zároveň i loučí s mateřskou školou vlastním divadelním představením. Letos se děti a jejich učitelky Ivana a Maruška (Marie Poláková) rozhodly ukončit školní rok pohádkovým muzikálem Popelka, do kterého se zapojila celá třída – 25 „herců a zpěváků“. V průběhu školního roku děti muzikál nacvičily a za velké podpory rodičů vyrobily kulisy. Maminky ušily kostýmy a zajistily doplňky, aby bylo divadlo opravdu opravdové. Muzikál Popelka měl v mateřské škole veřejnou premiéru o vánocích 2005.


HUDEBNÍ SOUBOR 5. TŘÍDY ZÁKLADNÍ WALDORFSKÉ ŠKOLY


Zpěv a muzicírování patří na waldorfské škole k denním aktivitám žáků. Děti z Hudebního souboru 5. třídy Základní waldorfské školy se takto společně věnují hudbě od první třídy současně s dalšími uměleckými činnostmi jako divadlo nebo recitace a průběžně připravují rozmanité projekty, s nimiž pak vystupují při různých příležitostech především v rámci školy. Reprezentují školu i navenek, kdykoliv se k tomu naskytne příhodná situace. Jejich vystoupení vychází z filosofie waldorfské pedagogiky, která klade důraz na celkový rozvoj osobnosti. Všechny děti ve třídě hrají minimálně na jeden hudební nástroj a skladby, které mají v repertoáru, nacvičily v rámci hodin hudební výchovy. Jsou to jak lidové a populární písně, tak umělé skladby současných autorů nebo středověké písně a tance (Andra moi na text Homérovy Odyssei odkazuje dokonce až ke starověku). O vědomé snaze o spirituální rezonanci uměleckých aktivit souboru svědčí mj. i zařazení několika písní z repertoáru ekumenické komunity ve francouzském Taizé. V současné době děti pracují pod vedením Věry Kosové.


PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA CHRISTIANA DOPPLERA


Sbor založila v roce 2004 Jaroslava Halamová, která na gymnáziu učí hudební výchovu. Sbor vystupuje především na školních akcích, ale představil se už i v pražské Lucerně nebo na slavnostním koncertě pořádaném Českou akademií věd. Spolupracuje rovněž s pěveckým sborem II. Základní umělecké školy v Příbrami, s nímž se zúčastnil i koncertu v Divadle Příbram a výchovného koncertu v Kulturním domě na Dobříši. Repertoár sboru je všestranný, jeho členové rádi zpívají spirituály a lidové písně v různých úpravách, nejčastěji ale studují muzikálové a populární písně. Svá vystoupení doplňují i hrou na hudební nástroje a pohybovou složkou.


GIPSY CHIPSY


Taneční skupina šesti dívek působí na Základní škole Grafická 13 už více než rok a představila se při mnoha různých příležitostech. Jejich vystoupení mají podobu živých pohybových kreací s doprovodem tradiční romské hudby upravené do moderního pojetí. Za nedlouhou dobu svého působení si hudebně-taneční soubor Gipsy Chipsy vytvořil už poměrně bohatý repertoár, jehož základem je přes třicet romských lidových i moderních písní a balad. Na koncertech dokáže skupina svou energií s jistotou strhnout posluchače všech věkových kategorií a směle se dá říci, že odstraňuje všechny bariéry mezi pódiem a auditoriem, mezi účinkujícími a jejich publikem.


PEREGRINOVO KVARTETO


Skupina vznikla pod vedením akordeonisty a vedoucího skupiny Irish Dew Václava Veselého a poprvé se představila na mezinárodním festivalu Beltine v Praze 2000. Často hrává jako předkapela, ale mívá i své samostatné koncerty. Zúčastnila se například hudebních festivalů v Novém Městě nad Metují a ve Valticích, dvakrát se představila na keramických dnech v Kostelci nad Černými lesy. Kvarteto hraje v obsazení housle, flétny, violoncello a kytara, základem jejího repertoáru je keltská hudba – mezi jinými podobně orientovanými soubory u nás patří věkem svých členů k nejmladším. Vedle přejatých písní hraje skupina i původní skladby včetně svých vlastních. Mnohé skladby zpívá i v angličtině a některé dokonce studuje i ve skotské galštině.

www.peregrini.cz


Wanda Dobrovská